Janusz Lindner

Pastor zboru Charisma, który prowadzi wraz z żoną Mariolą. Głównym przesłaniem jego służby jest zwiastowanie ludziom biblijnej prawdy na temat Bożego Królestwa poprzez głoszenie pełnej mocy ewangelii Jezusa Chrystusa, zawierającej zbawienie od grzechów, uzdrawianie chorych i wyganianie demonów. Szczególne miejsce w posłudze pastora zajmują osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków oraz byli więźniowie zakładów karnych. 

Kiedyś sam zawodnik i trener klubu zapaśniczego. Dziś umiejętności zdobyte na macie używa w walce dla Królestwa Bożego prowadząc ludzi do wolności.

 
 

Tomasz Kmiecik

Pastor kościoła Shoreline w Częstochowie. Wraz z żoną Joanną są również założycielami i prezesami organizacji non-profit Fundacji Pomocy kobietom Eurohelp. Fundamentem jego służby jest obietnica Pana Jezusa: „Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.” (Mk 16:17-18). Wierzy, że Jezus Chrystus nadal leczy ludzi, tak jak wtedy, gdy żył na ziemi. Autor książki pt. ”Dlaczego Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi?”. Człowiek, który dzięki Bogu stoczył zwycięską bitwę o swoje życie i uzdrowienie, doświadczył Bożego działania i widział ludzi uzdrowionych mocą Bożą. Dziś służy innym swoją charyzmą jako kaznodzieja i ewangelista, dając inspirację, zachętę, wiarę i nadzieję.

Bożą wolą jest uzdrowienia każdego człowieka - co o tym myślisz?

 
 

Leszek Mocha

Pastor kościoła Zielonoświątkowego „Oaza” w Jastrzębiu Zdroju, wieloletni dyrektor Misji Krajowej, a także członek Naczelnej Rady Kościoła. W jego sercu jest pasja dla Jezusa i głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu na całym świecie. Usługuje Bożym Słowem na wielu kontynentach. Od siedmiu lat wraz ze swoją zoną Małgosią prowadzą działalność misyjną w Indiach. Mottem jego życia jest wiersz z Listu do Efezjan 3:20: „On swą potężną, działającą w nas mocą, jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, co Go prosimy lub co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić”.

 Miłość i pasja dla Jezusa przejawia się w każdym słowie wypowiedzianym przez Pastora Leszka

 
 

Zbigniew Kusion

Pastor zboru “Zdrój Wody Żywej” w Krynicy Zdrój, kapelan w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu, w którym wraz z żoną Teresą prowadzi wieloletnią służbę. Od kilku lat prowadzi terapie małżeńskie oraz zajmuje się poradnictwem chrześcijańskim w zakresie odbudowy i budowania fundamentów duchowych w życiu dziecka Bożego. Duszpasterz, nauczyciel, rozpalony sługa Pana Jezusa do wypełnienia Bożego powołania w życiu swoim i innych ludzi. Przed laty sam doświadczając wielkiej Bożej miłości i mocy, która potrafi zmienić każde okoliczności, dziś żyje miłością do Boga i drugiego człowieka.

 Słuchanie i rozpoznawanie głosu Ducha Świętego w osobistym życiu jest priorytetem i codziennością służby pastora Zbyszka