07.08.2020

Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną powiatu nowosądeckiego seminaria nie odbędą się w pierwotnie planowanym terminie (08-09.08.2020).

Decyzją na dzień 07.08.2020 seminaria zostaną zrealizowane w innym terminie ogłoszonym na stronie internetowej konferencji oraz w mediach społecznościowych.

W razie pytań (także w sytuacji chęci zwrotu kosztów za zakupiony bilet) zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową na adres: bramapoludnia@gmail.com

Tomasz Kmiecik - "Bóg, który uzdrawia"

Tomasz Kmiecik jest pastorem Kościoła Shoreline w Częstochowie. Od wielu lat usługuje kościołowi jako kaznodzieja i ewangelista dając inspirację, zachętę i wiarę służąc darem uzdrawiania. Jest autorem książki "Dlaczego Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi". Jego obdarowanie związane jest ze słowami Jezusa: „Na chorych ręce kłaść będą a ci wyzdrowieją.” (Mk 16:17-18)

Na sobotnich warsztatach w Krynicy pastor Tomasz będzie nauczał na temat usługiwania darem uzdrawiania w Kościele. Jego pragnieniem jest aby ten dar był obecny w każdej społeczności wierzących w Polsce. Podczas warsztatów będziemy także modlić się o chorych.

Janusz Lindner - "Pokonać strach, uwolnić odwagę"

”Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu jego" (Ps 46:2-4).

Podczas tego seminarium pastor Janusz Lindner poprowadzi nas w poznaniu przyczyn strachu, jego konsekwencji oraz pokaże nam jak Bóg może pokonać strach w naszym życiu. Jego motto brzmi „Chcesz pozbyć się ciemności – włącz światło”. Bez względu na to co jest przyczyna strachu i jakie są jego konsekwencje zawsze możemy się go pozbyć „włączając światło”, które przyniósł nam na ziemię Jezus Chrystus. To światło usunie wszelki lęk i zastąpi go odwagą do życia w wolności i zwycięstwie.

Pastor Janusz, którego Bóg używa z mocą w służbie uwolnienia (egzorcyzmu) będzie podczas seminarium usługiwał również w indywidualnych modlitwach. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą poznać i doświadczyć Bożego działania w swoim życiu do udziału w wykładach.

Zbigniew Kusion - "Słyszeć Boga każdego dnia"

Bóg mówi do nas każdego dnia. Dlaczego więc nie zawsze Go słyszymy. Przyczyna leży w nas, a dokładniej w naszych zmysłach duchowych, o których nie zawsze zdajemy sobie sprawę.

Jakie zmysły duchowe posiada człowiek wierzący. Jak poprzez te zmysły możemy odbierać Boga? Czym jest duchowa struktura dziecka Bożego? Jak sprawić aby głos Ducha Świętego docierał do nas każdego dnia w sposób wyraźny i czytelny? Na te i inne pytania pastor Zbyszek odpowie podczas niedzielnych wykładów. Jeśli chcesz wyraźnie słyszeć Boży głos w swoim życiu i pragniesz poznać Boże zasady komunikacji z człowiekiem to zapraszamy Cię na seminarium. Biblia mówi o Jezusie że Jego owce idą za Nim, gdyż znają jego głos. (Jan. 10,4). Bóg chce abyś słyszał Go każdego dnia osobiście.